Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Black Hat SEO

...Seo προώθηση και marketing χωρίς "ηθική"...

Η ραγδαία ανάπτυξη του internet οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μηχανές αναζήτησης . Χάρη σε αυτές οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναζητούν, πληκτρολογώντας τα επιθυμητά keywords. Οι μηχανές αναζήτησης είναι τα "όργανα πλοήγησης" στον ωκεανό του web!


Φυσικά όλοι θέλουνε μια προβεβλημένη θέση στο χάρτη, δηλαδή στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, για το λόγο αυτό και οι τεχνικές προώθησης ιστοσελίδων αναπτύχθηκαν πολύμορφα. Παρά το γεγονός ότι οι αλγόριθμοι των search engines είναι μυστικοί, κάποιοι παράγοντες κατάταξης των ιστοσελίδων είναι γνωστοί, όπως το  keyword density, ο αριθμός των incoming links, κ.α. Δημιουργήθηκαν τεχνικές blackhat SEO, με σκοπό την γρήγορη άνοδο ενός website στα SERP. Κάποιες ιδιαίτερα γνωστές μέθοδοι black hat SEO  είναι:  spamming, cloaking, keyword staffing, duplicate and stolen content, incoming links from Link Farms, κ.α... Τα αναφέρουμε ως 'παράδειγμα προς αποφυγήν' στην προωθηση ιστοσελιδων.

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2011

Off-page SEO
Το Off-Page Search Engine Optimization  περιλαμβάνει τη δημιουργία εισερχομένων συνδέσμων (incoming links) προς ένα website. Πιο απλά είναι οι παραπομπές (υπερσυνδέσεις) από άλλα sites προς την ιστοσελίδα μας. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως link building.
          Οι μηχανές αναζήτησης δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον αριθμό και την ποιότητα των incoming links. Πολλοί SEO ειδικοί θεωρούν ότι το σωστό link building είναι ο κύριος παράγοντας κατάταξης  στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, δηλαδή για τη αποτελεσματική προώθηση ιστοσελίδων.  

            "Χρυσός" κανόνας στο off page seo είναι η δημιουργία εισερχομένων συνδέσμων από συναφή,  δηλαδή σχετικά σε περιεχόμενο websites. Εύκολο να το πει κανείς αυτό αλλά δύσκολο να το κάνει πράξη... Για παράδειγμα αν μας "διαφήμιζαν" οι κύριοι ανταγωνιστές μας θα ήταν ονειρικό! Οι μηχανές αναζήτησης εκτιμούν ιδιαίτερα τα incoming links από ιστοσελίδες με σχετικό περιεχόμενο. Λογικό είναι δείχνει την αξιοπιστία της ιστοσελίδας μας.


Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

SEO - πως γίνεται?SEO? τί είναι αυτο?! και πως γίνεται? Η βελτιστοποίηση ενός web site ξεκινάει από τη διαδικτυακή διεύθυνση (domain name). Είναι χρήσιμο το domain έχει συνάφεια με το αντικείμενο της ιστοσελίδας, αλλά και τις κύριες λέξεις - κλειδιά με τις οποίες θέλουμε να βγούμε στις μηχανές αναζήτησης. Για παράδειγμα εάν έχουμε ξενοδοχείο στην Πάρο και στοχεύουμε στο keyword  paros hotel  το   paroshotel.xxx θα μας βοηθήσει περισσότερο από το  asprovotsalo.xxx 
Η βελτιστοποίηση ιστοσελίδων περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά βήματα. Το on-page SEO δηλαδή τις ενέργειες που κάνουμε εντός του site και το off-page SEO που περιλαμβάνει τη δημιουργία εισερχομένων συνδέσμων (incoming links) προς το site.


          On-page SEO   Ο τίτλος, το περιεχόμενο κείμενο, ο πηγαίος κώδικας, οι εικόνες και οι ετικέτες (headers), αποτελούν βασικούς και αποφασιστικούς παράγοντες στην on-page βελτιστοποίηση. Η διόρθωση και η σωστή οργάνωση των παραπάνω στοιχείων μπορεί να αυξήσει την κατάταξη της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

            Ο τίτλος του website είναι αυτό που κάνει την πρώτη εντύπωση! Όχι μόνο στους επισκέπτες της ιστοσελίδας αλλά και στις "αράχνες" των μηχανών αναζήτησης.. Βρείτε λέξεις κατάλληλες να περιγράψουν το περιεχόμενο της σελίδας σας. Καλό θα ήταν να περιέχονται οι λέξεις κλειδιά (keywords) με τα οποία επιθυμούμε υψηλή κατάταξη στα οργανικά αποτελέσματα. Προσέχουμε τα υποσέλιδα του site να έχουν οπωσδήποτε διαφορετικούς τίτλους.

            Τα κείμενα των ιστοσελίδων είναι ίσως ο σημαντικότερος παράγοντας στο on-page Search Engine Optimization. Ειδικά το google υπολογίζει το κείμενο σοβαρά. Φροντίστε τα κείμενα της σελίδας να διαβάζονται ευχάριστα, να μην έχουν συντακτικά και ορθογραφικά λάθη. Το πιο σημαντικό να περιέχουν σε σωστή αναλογία τις λέξεις - φράσεις κλειδιά με τις οποίες προσδοκούμε υψηλή  κατάταξη στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Τα ειδικά προγράμματα των μηχανών αναζήτησης (spiderbots) θα σαρώσουν το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του site και θα το κατατάξουν ανάλογα σε διάφορες λέξεις - φράσεις κλειδιά στα φυσικά αποτελέσματα.

            Ο  πηγαίος κώδικας της ιστοσελίδας πρέπει να είναι "καθαρός", χωρίς λάθη. Πρέπει  να είναι όσο το δυνατόν πιο απλός και "ελαφρύς" και σύμφωνος με το πρωτόκολλο του World Wide Web Consortium  (w3c.org).      
            Οι εικόνες και οι φωτογραφίες του ιστοχώρου μας αποτελούν βασικό κομμάτι του internet marketing. Εκτός από καλαίσθητες πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μικρότερο όγκο, "φιλικό" όνομα (seo - friendly) και οπωσδήποτε περιγραφή alt tag.

            Oι ετικέτες (headers) αποτελούν τους υποτίτλους της ιστοσελίδας μας. Θα πρέπει να είναι σαφείς, ελκυστικοί να έχουν συνάφεια με το περιεχόμενο και φυσικά να εμπεριέχουν τα keywords που στοχεύουμε να καταταχθούμε στα κορυφαία αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

          Η εσωτερική συνδεσμολογία του site πρέπει να είναι σωστή, χωρίς σπασμένους συνδέσμους (broken links) και φτιαγμένη ώστε να βοήθα τον χρήστη να περιηγηθεί άνετα στα υποσέλιδα του ιστοχώρου. Σε κάθε υποσέλιδο πρέπει να υπάρχουν συνδέσεις τουλάχιστον προς τις βασικές σελίδες του website.
Ένα ακόμα στοιχείο στο on-page Search Engine Optimization είναι η δημιουργία meta tags τα οποία έχουν στόχο να αυξήσουν την συνάφεια για τις λέξεις - φράσεις κλειδιά της ιστοσελίδας μας. Η αποτελεσματικότητα τους αμφισβητείται, καθώς πολλές μηχανές αναζήτησης τα αγνοούν.


                Σε επόμενη ανάρτηση θα αναφέρουμε για το off-page SEO.

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

Τι είναι SEO?


Ο αγγλικός όρος SEO προέρχεται από τα αρχικά γράμματα των λέξεων Search Engine Optimization  και σε ελεύθερη ελληνική μετάφραση σημαίνει βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης

Τι είναι SEO? 

SEO είναι μια σειρά από ενέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα την υψηλή κατάταξη μιας ιστοσελίδας στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Με αυτό τον τρόπο αυξάνονται οι επισκέπτες ενός website και κατά συνέπεια τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μας γίνονται γνωστές σε χρήστες του διαδικτύου  που τα αναζητούν.  
Χρησιμοποιώντας διαδικασίες βελτιστοποίησης ιστοσελίδων πετυχαίνουμε στοχευμένη αύξηση της επισκεψιμότητας μιας ιστοσελίδας σε συγκεκριμένες λέξεις - κλειδιά (keywords) μέσα από την υψηλή κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης (google, bing, yahoo κ.α.). Δεν είναι τυχαίο που το SEO θεωρείται ο πιο σύγχρονος και αποτελεσματικός τρόπος inernet marketing 

Σε επόμενες αναρτήσεις θα απαντήσουμε στα εξής:


SEO - σε τι χρειάζεται?