Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2011

Black Hat SEO

...Seo προώθηση και marketing χωρίς "ηθική"...

Η ραγδαία ανάπτυξη του internet οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μηχανές αναζήτησης . Χάρη σε αυτές οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αναζητούν, πληκτρολογώντας τα επιθυμητά keywords. Οι μηχανές αναζήτησης είναι τα "όργανα πλοήγησης" στον ωκεανό του web!


Φυσικά όλοι θέλουνε μια προβεβλημένη θέση στο χάρτη, δηλαδή στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, για το λόγο αυτό και οι τεχνικές προώθησης ιστοσελίδων αναπτύχθηκαν πολύμορφα. Παρά το γεγονός ότι οι αλγόριθμοι των search engines είναι μυστικοί, κάποιοι παράγοντες κατάταξης των ιστοσελίδων είναι γνωστοί, όπως το  keyword density, ο αριθμός των incoming links, κ.α. Δημιουργήθηκαν τεχνικές blackhat SEO, με σκοπό την γρήγορη άνοδο ενός website στα SERP. Κάποιες ιδιαίτερα γνωστές μέθοδοι black hat SEO  είναι:  spamming, cloaking, keyword staffing, duplicate and stolen content, incoming links from Link Farms, κ.α... Τα αναφέρουμε ως 'παράδειγμα προς αποφυγήν' στην προωθηση ιστοσελιδων.

1 σχόλιο: